wz

Přehled norem

  SAE - Viskozita

    Zimní

      0W Teplota použití od -35oC
      5W Teplota použití od -30oC
      10W Teplota použití od -25oC
      15W Teplota použití od -20oC

    Letní

      30 Teplota použití od +35oC
      40 Teplota použití od +40oC
      50 Teplota použití od +50oC

  API - Výkonnostní třídy

    Normy pro benzínové motory

      SA Olej bez přísad pro motory pracující v mírných podmínkách. Rok 1940-1950.
      SB Oleje s přísadami proti tvorbě úsad pro motory v letech 1951-1963
      SC Oleje s přísadami proti tvorbě úsad a nízkoteplotních kalů. Rok 1964-1967
      SD Aditivované oleje s datergentními a disperzními přísadami. Rok 1968-1971
      SE Pro namáhané motory v letech 1971-1979
      SF Pro vysoce namáhané motory. Rok 1980-1988
      SG Oleje splňující přísné podmínky pro minimalizaci opotřebení kovů a tvorby kalů. Rok 1988-1993
      SH Stejné oleje jako SG, jsou však testovány podle náročnějších norem. Do roku 1996.
      SJ Oleje pro motory vyrobené do roku 2001
      SL Nejnovější specifikace. Od roku 2001

    Normy pro naftové motory

      CA Oleje pro nepřeplňované, mírně namáhané naftové motory. Rok 1940-1960
      CB Oleje pro nepřeplňované, středně namáhané naftové motory. Rok 1949-1964
      CC Oleje pro mírně přeplňované, středně zatěžované motory. Rok 1964-1970
      CD Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované motory. Rok 1970-1979
      CE Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, přeplňované motory od roku 1983
      CF Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímím vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti.
      CF-4 Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů. Od roku 1990
      CG-4 Oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové naftové motory
      CH-4 Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších podmínkách. Od 1998
      CI-4 Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynů.

  ACEA

    Pro benzínové motory

      A1 Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.
      A2 Oleje určené pro většinu benzínových motorů.
      A3 Oleje určené pro vysoce zatěžované benzínové motory, nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.
      A5 Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných benzínových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jen pro speciálně konstruované motory.

    Pro naftové motory

      B1 Oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení za vysokých teplot, s dobrou dispergací sazí. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.
      B2 Oleje pro použití v lehkých dieselových motorech, především s nepřímým vstřikováním, s normálními výměnnými intervaly.
      B3 Oleje pro použití ve vysoce zatěžovaných lehkých dieselových motorech a/nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.
      B4 Stabilní oleje pro použití ve vysoce zatěžovaných lehkých dieselových motorech s přímým vstřikováním a také vhodné pro aplikace jako B3
      B5Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené intervaly v lehkých dieselových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva.

    Pro nákladní automobily

      E1 Oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a proti opotřebení vaček.
      E2 Oleje poskytující oproti E1 nižší opotřebení motoru a lepší čistící vlastnosti.
      E3 Jako E2, navíc lepší ochrana vaček, stabilita viskozity, lepší dispergace sazí, odolnost proti zalešťování válců. Umožňují prodloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce.
      E4 Stabilní oleje pro vznětové motory s ještě větší stabilitou a viskozity a lepšími ochrannými vlastnostmi než E3. Pro motory splňující požadavky emisních předpisů EURO1,2 a 3.
      E5 Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly v těžkých dieselových motorech splňujících požadavky emisních předpisů EURO 1,2 a 3. Umožňují prodloužení výměnných intervalů, dle doporučení výrobce motoru.

  Normy VW.

      VW 501.00 Lehkoběžné motorové oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory.
      VW 500.01 Běžné motorové oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory.
      VW 502.00 Lehkoběžné oleje pro benzínové motory.
      VW 503.00 Lehkoběžné i běžné oleje pro benzínové motory s prodlouženou dobou výměny.
      VW 505.00 Oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory.
      VW 505.01 Oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů "čerpadlo-tryska"
      VW 506.00 Lehkoběžné i běžné oleje motory s velmi dlouhou dobou výměny.
© 2005 by